· · · ·

Nebulae

Index

The location of the Ring Nebula
Image of the Horsehead Nebula
Relative Galactic Position of the Orion Nebula
The Flaming Tree of Orion
Location of the Crab Nebula
Proper Names
30 DoradusDumbbell NebulaMandrill Nebula
Aquila RiftDumbbell Nebula, LittleMonkey Head Nebula
Barbell NebulaEagle NebulaNetwork Nebula
Barnard's LoopEastern Veil NebulaNorth America Nebula
Bat NebulaEight-Burst NebulaNorthern Coalsack
Bean NebulaEpsilon Orionis NebulaNorthern Lagoon Nebula
Bear Claw NebulaEskimo NebulaOmega Nebula
Blinking Planetary NebulaEta Carinae NebulaOrion Molecular Cloud
Blue Snowball NebulaEye NebulaOrion Nebula
Bow NebulaEye of GodOwl Nebula
Bow-Tie NebulaEye of SauronPac-Man Nebula
Brain NebulaFilamentary NebulaPacman Nebula
Bubble NebulaFlame NebulaPelican Nebula
Bug NebulaFlaming Star NebulaPhantom Streak Nebula
Butterfly Nebula in CygnusFlaming Tree NebulaR Coronae Australis Nebula
Butterfly Nebula in ScorpiusFly NebulaRing Nebula
California NebulaGabriela Mistral NebulaRosette Nebula
Carina NebulaGamma Cygni NebulaRunning Chicken Nebula
Cat's Eye NebulaGhost of JupiterRunning Man Nebula
Cat's Paw NebulaGreat Nebula in CarinaSadr Region
Cave NebulaGreat Nebula in OrionSaturn Nebula
CBS EyeGreat RiftSerpens-Aquila Rift
Checkmark NebulaHeart NebulaSkull Nebula
Christmas Tree NebulaHorsehead NebulaSkull and Crossbones Nebula
Cirrus NebulaHorseshoe NebulaSnowball Nebula
Clown Face NebulaHelix NebulaSolar Nebula
CoalsackHubble's Variable NebulaSouthern Ring Nebula
Coalsack, NorthernIris NebulaStar Queen Nebula
Cocoon NebulaKeyhole NebulaSwan Nebula
Cone NebulaLacework NebulaTank Track Nebula
Cork NebulaLagoon NebulaTarantula Nebula
Crab NebulaLagoon Nebula, NorthernTrifid Nebula
Crescent NebulaLambda Centauri NebulaVeil Nebula
Cygnus RiftLittle Dumbbell NebulaWar and Peace Nebula
De Mairan's NebulaLobster NebulaWestern Veil Nebula
Dividing Cell NebulaLooped NebulaWitch Head Nebula
Dragon's Head NebulaLower's NebulaWitch's Broom
Dreyer's ObjectLump Star
Messier Numbers
M1M20M57
M8M27M76
M16M42M78
M17M43M97
Caldwell Numbers
C2C31C68
C4C33C69
C6C34C74
C9C39C90
C11C46C92
C15C49C99
C19C55C100
C20C56C103
C22C59C109
C27C63
NGC / IC Numbers
IC 11NGC 1976NGC 3372
IC 405NGC 1977NGC 3587
IC 434NGC 1982NGC 6302
IC 452NGC 1990NGC 6334
IC 1318NGC 2022NGC 6357
IC 1340NGC 2023NGC 6514
IC 1805NGC 2024NGC 6523
IC 2003NGC 2029NGC 6543
IC 2118NGC 2032NGC 6572
IC 2159NGC 2035NGC 6611
IC 2599NGC 2068NGC 6720
IC 2944NGC 2070NGC 6729
IC 4699NGC 2174NGC 6741
IC 4703NGC 2175NGC 6765
IC 4732NGC 2237NGC 6826
IC 5067NGC 2238NGC 6853
IC 5070NGC 2239NGC 6888
IC 5146NGC 2440NGC 6960
NGC 40NGC 2246NGC 6974
NGC 246NGC 2261NGC 6992
NGC 281NGC 2264NGC 6995
NGC 650NGC 2296NGC 7000
NGC 651NGC 2392NGC 7009
NGC 1499NGC 2467NGC 7023
NGC 1931NGC 2867NGC 7293
NGC 1952NGC 3132NGC 7538
NGC 1973NGC 3195NGC 7635
NGC 1975NGC 3242NGC 7662
Other Designations
Barnard 33PK 37-34.1PK 272+12.1
Gum 61PK 60-3.1PK 278-05.1
Gum 62PK 83+12.1PK 296-20.1
Gum 63PK 96+29.1PK 348-13.1
Gum 64PK 106-17.1PK 349+01.1
Gum 66PK 118-74.1Sh2-155
LHA 120-N11PK 120+09.1Sh2-237
N11PK 161-14.1Sh2-261
PK 10-6.1PK 197+17.1Sh2-276
PK 34+11.1PK 234+02.1Sh2-279
PK 36-67.1PK 261+32.1Taurus A
Proper Names
30 Doradus
Aquila Rift
Barbell Nebula
Barnard's Loop
Bat Nebula
Bean Nebula
Bear Claw Nebula
Blinking Planetary Nebula
Blue Snowball Nebula
Bow Nebula
Bow-Tie Nebula
Brain Nebula
Bubble Nebula
Bug Nebula
Butterfly Nebula in Cygnus
Butterfly Nebula in Scorpius
California Nebula
Carina Nebula
Cat's Eye Nebula
Cat's Paw Nebula
Cave Nebula
CBS Eye
Checkmark Nebula
Christmas Tree Nebula
Cirrus Nebula
Clown Face Nebula
Coalsack
Coalsack, Northern
Cocoon Nebula
Cone Nebula
Cork Nebula
Crab Nebula
Crescent Nebula
Cygnus Rift
De Mairan's Nebula
Dividing Cell Nebula
Dragon's Head Nebula
Dreyer's Object
Dumbbell Nebula
Dumbbell Nebula, Little
Eagle Nebula
Eastern Veil Nebula
Eight-Burst Nebula
Epsilon Orionis Nebula
Eskimo Nebula
Eta Carinae Nebula
Eye Nebula
Eye of God
Eye of Sauron
Filamentary Nebula
Flame Nebula
Flaming Star Nebula
Flaming Tree Nebula
Fly Nebula
Gabriela Mistral Nebula
Gamma Cygni Nebula
Ghost of Jupiter
Great Nebula in Carina
Great Nebula in Orion
Great Rift
Heart Nebula
Horsehead Nebula
Horseshoe Nebula
Helix Nebula
Hubble's Variable Nebula
Iris Nebula
Keyhole Nebula
Lacework Nebula
Lagoon Nebula
Lagoon Nebula, Northern
Lambda Centauri Nebula
Little Dumbbell Nebula
Lobster Nebula
Looped Nebula
Lower's Nebula
Lump Star
Mandrill Nebula
Monkey Head Nebula
Network Nebula
North America Nebula
Northern Coalsack
Northern Lagoon Nebula
Omega Nebula
Orion Molecular Cloud
Orion Nebula
Owl Nebula
Pac-Man Nebula
Pacman Nebula
Pelican Nebula
Phantom Streak Nebula
R Coronae Australis Nebula
Ring Nebula
Rosette Nebula
Running Chicken Nebula
Running Man Nebula
Sadr Region
Saturn Nebula
Serpens-Aquila Rift
Skull Nebula
Skull and Crossbones Nebula
Snowball Nebula
Solar Nebula
Southern Ring Nebula
Star Queen Nebula
Swan Nebula
Tank Track Nebula
Tarantula Nebula
Trifid Nebula
Veil Nebula
War and Peace Nebula
Western Veil Nebula
Witch Head Nebula
Witch's Broom
Messier Numbers
M1
M8
M16
M17
M20
M27
M42
M43
M57
M76
M78
M97
Caldwell Numbers
C2
C4
C6
C9
C11
C15
C19
C20
C22
C27
C31
C33
C34
C39
C46
C49
C55
C56
C59
C63
C68
C69
C74
C90
C92
C99
C100
C103
C109
NGC / IC Numbers
IC 11
IC 405
IC 434
IC 452
IC 1318
IC 1340
IC 1805
IC 2003
IC 2118
IC 2159
IC 2599
IC 2944
IC 4699
IC 4703
IC 4732
IC 5067
IC 5070
IC 5146
NGC 40
NGC 246
NGC 281
NGC 650
NGC 651
NGC 1499
NGC 1931
NGC 1952
NGC 1973
NGC 1975
NGC 1976
NGC 1977
NGC 1982
NGC 1990
NGC 2022
NGC 2023
NGC 2024
NGC 2029
NGC 2032
NGC 2035
NGC 2068
NGC 2070
NGC 2174
NGC 2175
NGC 2237
NGC 2238
NGC 2239
NGC 2440
NGC 2246
NGC 2261
NGC 2264
NGC 2296
NGC 2392
NGC 2467
NGC 2867
NGC 3132
NGC 3195
NGC 3242
NGC 3372
NGC 3587
NGC 6302
NGC 6334
NGC 6357
NGC 6514
NGC 6523
NGC 6543
NGC 6572
NGC 6611
NGC 6720
NGC 6729
NGC 6741
NGC 6765
NGC 6826
NGC 6853
NGC 6888
NGC 6960
NGC 6974
NGC 6992
NGC 6995
NGC 7000
NGC 7009
NGC 7023
NGC 7293
NGC 7538
NGC 7635
NGC 7662
Other Designations
Barnard 33
Gum 61
Gum 62
Gum 63
Gum 64
Gum 66
LHA 120-N11
N11
PK 10-6.1
PK 34+11.1
PK 36-67.1
PK 37-34.1
PK 60-3.1
PK 83+12.1
PK 96+29.1
PK 106-17.1
PK 118-74.1
PK 120+09.1
PK 161-14.1
PK 197+17.1
PK 234+02.1
PK 261+32.1
PK 272+12.1
PK 278-05.1
PK 296-20.1
PK 348-13.1
PK 349+01.1
Sh2-155
Sh2-237
Sh2-261
Sh2-276
Sh2-279
Taurus A

Indexes