· · · ·

Nebulae

Index

The Pulsar within the Crab Nebula
Relative Galactic Position of the Crab Nebula
Relative Galactic Position of the Horsehead Nebula
Location of the Horsehead Nebula
The Fly Nebula in Auriga
Proper Names
30 DoradusDumbbell NebulaLupus IV
Aquila RiftDumbbell Nebula, LittleMandrill Nebula
Barbell NebulaEagle NebulaMonkey Head Nebula
Barnard's LoopEastern Veil NebulaNetwork Nebula
Bat NebulaEight-Burst NebulaNorth America Nebula
Bean NebulaEpsilon Orionis NebulaNorthern Coalsack
Bear Claw NebulaEskimo NebulaNorthern Lagoon Nebula
Blinking Planetary NebulaEta Carinae NebulaOmega Nebula
Blue Horsehead NebulaEye NebulaOrion Molecular Cloud
Blue Snowball NebulaEye of GodOrion Nebula
Bow NebulaEye of SauronOwl Nebula
Bow-Tie NebulaFilamentary NebulaPac-Man Nebula
Brain NebulaFlame NebulaPacman Nebula
Bubble NebulaFlaming Star NebulaPelican Nebula
Bug NebulaFlaming Tree NebulaPhantom Streak Nebula
Butterfly Nebula in CygnusFly NebulaR Coronae Australis Nebula
Butterfly Nebula in ScorpiusForsaken NebulaRing Nebula
California NebulaGabriela Mistral NebulaRosette Nebula
Carina NebulaGamma Cygni NebulaRunning Chicken Nebula
Cat's Eye NebulaGhost of JupiterRunning Man Nebula
Cat's Paw NebulaGreat Nebula in CarinaSadr Region
Cave NebulaGreat Nebula in OrionSaturn Nebula
CBS EyeGreat RiftSeagull Nebula
Cepheus Molecular Cloud ComplexHeart NebulaSerpens-Aquila Rift
Cepheus Flare Molecular Cloud ComplexHorsehead NebulaSkull Nebula
Checkmark NebulaHorseshoe NebulaSkull and Crossbones Nebula
Christmas Tree NebulaHelix NebulaSnowball Nebula
Cirrus NebulaHubble's Variable NebulaSolar Nebula
Clown Face NebulaIris NebulaSoul Nebula
CoalsackJellyfish NebulaSouthern Ring Nebula
Coalsack, NorthernKeyhole NebulaStar Queen Nebula
Cocoon NebulaLacework NebulaSwan Nebula
Cone NebulaLagoon NebulaTank Track Nebula
Cork NebulaLagoon Nebula, NorthernTarantula Nebula
Crab NebulaLambda Centauri NebulaTrifid Nebula
Crescent NebulaLittle Dumbbell NebulaVeil Nebula
Cygnus RiftLobster NebulaVela Supernova Remnant
De Mairan's NebulaLooped NebulaWar and Peace Nebula
Dividing Cell NebulaLower's NebulaWestern Veil Nebula
Dragon's Head NebulaLump StarWitch Head Nebula
Dreyer's ObjectLupus IWitch's Broom
Messier Numbers
M1M20M57
M8M27M76
M16M42M78
M17M43M97
Caldwell Numbers
C2C31C68
C4C33C69
C6C34C74
C9C39C90
C11C46C92
C15C49C99
C19C55C100
C20C56C103
C22C59C109
C27C63
NGC / IC Numbers
IC 11NGC 1931NGC 3195
IC 354NGC 1952NGC 3242
IC 405NGC 1973NGC 3372
IC 424NGC 1975NGC 3587
IC 434NGC 1976NGC 6302
IC 443NGC 1977NGC 6334
IC 452NGC 1982NGC 6357
IC 1318NGC 1990NGC 6514
IC 1340NGC 2022NGC 6523
IC 1805NGC 2023NGC 6543
IC 1848NGC 2024NGC 6572
IC 2003NGC 2029NGC 6611
IC 2118NGC 2032NGC 6720
IC 2159NGC 2035NGC 6729
IC 2177NGC 2068NGC 6741
IC 2599NGC 2070NGC 6765
IC 2944NGC 2174NGC 6826
IC 4592NGC 2175NGC 6853
IC 4699NGC 2237NGC 6888
IC 4703NGC 2238NGC 6960
IC 4732NGC 2239NGC 6974
IC 5067NGC 2404NGC 6992
IC 5068NGC 2440NGC 6995
IC 5070NGC 2246NGC 7000
IC 5146NGC 2261NGC 7009
NGC 40NGC 2264NGC 7023
NGC 246NGC 2296NGC 7293
NGC 281NGC 2392NGC 7538
NGC 650NGC 2467NGC 7635
NGC 651NGC 2867NGC 7662
NGC 1499NGC 3132
Other Designations
Barnard 33PK 37-34.1PK 296-20.1
Gum 2PK 60-3.1PK 348-13.1
Gum 16PK 83+12.1PK 349+01.1
Gum 61PK 96+29.1Sh2-155
Gum 62PK 106-17.1Sh2-237
Gum 63PK 118-74.1Sh2-261
Gum 64PK 120+09.1Sh2-276
Gum 66PK 161-14.1Sh2-279
LHA 120-N11PK 197+17.1Sh2-296
N11PK 234+02.1Taurus A
PK 10-6.1PK 261+32.1Vela SNR
PK 34+11.1PK 272+12.1Vela XYZ
PK 36-67.1PK 278-05.1Westerhout 5
Proper Names
30 Doradus
Aquila Rift
Barbell Nebula
Barnard's Loop
Bat Nebula
Bean Nebula
Bear Claw Nebula
Blinking Planetary Nebula
Blue Horsehead Nebula
Blue Snowball Nebula
Bow Nebula
Bow-Tie Nebula
Brain Nebula
Bubble Nebula
Bug Nebula
Butterfly Nebula in Cygnus
Butterfly Nebula in Scorpius
California Nebula
Carina Nebula
Cat's Eye Nebula
Cat's Paw Nebula
Cave Nebula
CBS Eye
Cepheus Molecular Cloud Complex
Cepheus Flare Molecular Cloud Complex
Checkmark Nebula
Christmas Tree Nebula
Cirrus Nebula
Clown Face Nebula
Coalsack
Coalsack, Northern
Cocoon Nebula
Cone Nebula
Cork Nebula
Crab Nebula
Crescent Nebula
Cygnus Rift
De Mairan's Nebula
Dividing Cell Nebula
Dragon's Head Nebula
Dreyer's Object
Dumbbell Nebula
Dumbbell Nebula, Little
Eagle Nebula
Eastern Veil Nebula
Eight-Burst Nebula
Epsilon Orionis Nebula
Eskimo Nebula
Eta Carinae Nebula
Eye Nebula
Eye of God
Eye of Sauron
Filamentary Nebula
Flame Nebula
Flaming Star Nebula
Flaming Tree Nebula
Fly Nebula
Forsaken Nebula
Gabriela Mistral Nebula
Gamma Cygni Nebula
Ghost of Jupiter
Great Nebula in Carina
Great Nebula in Orion
Great Rift
Heart Nebula
Horsehead Nebula
Horseshoe Nebula
Helix Nebula
Hubble's Variable Nebula
Iris Nebula
Jellyfish Nebula
Keyhole Nebula
Lacework Nebula
Lagoon Nebula
Lagoon Nebula, Northern
Lambda Centauri Nebula
Little Dumbbell Nebula
Lobster Nebula
Looped Nebula
Lower's Nebula
Lump Star
Lupus I
Lupus IV
Mandrill Nebula
Monkey Head Nebula
Network Nebula
North America Nebula
Northern Coalsack
Northern Lagoon Nebula
Omega Nebula
Orion Molecular Cloud
Orion Nebula
Owl Nebula
Pac-Man Nebula
Pacman Nebula
Pelican Nebula
Phantom Streak Nebula
R Coronae Australis Nebula
Ring Nebula
Rosette Nebula
Running Chicken Nebula
Running Man Nebula
Sadr Region
Saturn Nebula
Seagull Nebula
Serpens-Aquila Rift
Skull Nebula
Skull and Crossbones Nebula
Snowball Nebula
Solar Nebula
Soul Nebula
Southern Ring Nebula
Star Queen Nebula
Swan Nebula
Tank Track Nebula
Tarantula Nebula
Trifid Nebula
Veil Nebula
Vela Supernova Remnant
War and Peace Nebula
Western Veil Nebula
Witch Head Nebula
Witch's Broom
Messier Numbers
M1
M8
M16
M17
M20
M27
M42
M43
M57
M76
M78
M97
Caldwell Numbers
C2
C4
C6
C9
C11
C15
C19
C20
C22
C27
C31
C33
C34
C39
C46
C49
C55
C56
C59
C63
C68
C69
C74
C90
C92
C99
C100
C103
C109
NGC / IC Numbers
IC 11
IC 354
IC 405
IC 424
IC 434
IC 443
IC 452
IC 1318
IC 1340
IC 1805
IC 1848
IC 2003
IC 2118
IC 2159
IC 2177
IC 2599
IC 2944
IC 4592
IC 4699
IC 4703
IC 4732
IC 5067
IC 5068
IC 5070
IC 5146
NGC 40
NGC 246
NGC 281
NGC 650
NGC 651
NGC 1499
NGC 1931
NGC 1952
NGC 1973
NGC 1975
NGC 1976
NGC 1977
NGC 1982
NGC 1990
NGC 2022
NGC 2023
NGC 2024
NGC 2029
NGC 2032
NGC 2035
NGC 2068
NGC 2070
NGC 2174
NGC 2175
NGC 2237
NGC 2238
NGC 2239
NGC 2404
NGC 2440
NGC 2246
NGC 2261
NGC 2264
NGC 2296
NGC 2392
NGC 2467
NGC 2867
NGC 3132
NGC 3195
NGC 3242
NGC 3372
NGC 3587
NGC 6302
NGC 6334
NGC 6357
NGC 6514
NGC 6523
NGC 6543
NGC 6572
NGC 6611
NGC 6720
NGC 6729
NGC 6741
NGC 6765
NGC 6826
NGC 6853
NGC 6888
NGC 6960
NGC 6974
NGC 6992
NGC 6995
NGC 7000
NGC 7009
NGC 7023
NGC 7293
NGC 7538
NGC 7635
NGC 7662
Other Designations
Barnard 33
Gum 2
Gum 16
Gum 61
Gum 62
Gum 63
Gum 64
Gum 66
LHA 120-N11
N11
PK 10-6.1
PK 34+11.1
PK 36-67.1
PK 37-34.1
PK 60-3.1
PK 83+12.1
PK 96+29.1
PK 106-17.1
PK 118-74.1
PK 120+09.1
PK 161-14.1
PK 197+17.1
PK 234+02.1
PK 261+32.1
PK 272+12.1
PK 278-05.1
PK 296-20.1
PK 348-13.1
PK 349+01.1
Sh2-155
Sh2-237
Sh2-261
Sh2-276
Sh2-279
Sh2-296
Taurus A
Vela SNR
Vela XYZ
Westerhout 5

Indexes